Phần mềm quản lý cấp phép phương tiện ra vào Cảng bến thủy nội địa
Phiên Bản Chạy Thử Nghiệm Version 1.0.0.1 - Hệ thống chạy tối nhất trên trình duyệt Chorme, Firefox.